POLITYKA PRYWATNOŚCI
www.mixportal.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Operatorem i administratorem gromadzonych danych osobowych serwisu www.mixportal.pl jest Rafał Hankus Mix Invest z siedzibą w Żywiec ul. Fabryczna 1 NIP: 5532051615 REGON: 240798294
2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
3. Serwis pozyskuje informacje od Użytkowników (lub Usługobiorców) w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzenie danych osobowych w Formularzach Rejestracji,
b. Akceptację Regulaminu Serwisu,
c. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"),
4. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie jest całkowicie dobrowolna i zależy tylko i wyłącznie od Użytkowników (lub Usługobiorców) Serwisu.
5. Dane osobowe podane przez Użytkowników (lub Usługobiorców), przetwarzane są przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującym prawem, w zakresie i celach na jakie Użytkownik (lub Usługobiorca) wyraził zgodę.
6. Użytkownik (lub Usługobiorca) ma prawo do całkowitego usunięcia podanych przez siebie danych osobowych, aktualizacji treści swoich danych osobowych, a także wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, poprzez kontakt z Usługodawcą.


CEL I ZAKRES GROMADZENIA
I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników (lub Usługobiorców), zbierane przez Usługodawcę są wykorzystywane w celach ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem (Usługobiorcą).
2. Usługodawca może przetwarzać wszelkie przekazane mu przez Usługobiorców dane osobowe (przekazane w celu, o którym mowa w ust. 1) a w szczególności:
a) Imię i nazwisko,
b) Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),
c) Adres e-mail.


3. Podanie danych osobowych, jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług zagwarantowanych w ramach prowadzonego Serwisu.
4. Usługodawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań z ich strony.
5. Usługodawca zapewnia, że dokłada należytej staranności w celu ochrony Użytkowników (lub Usługobiorców), których dane osobowe są gromadzone i przetwarzane.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie danych osobowych , które zostały podane przez Użytkownika (lub Usługobiorcę) do publicznej wiadomości. Dane te nie są objęte Polityką Prywatności gwarantowaną przez Serwis.


7. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Administratora danych osobowych.
8. Oświadczamy, że nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych naszych użytkowników.
9. Dane zbierane są w dwojaki sposób:
a. Automatycznie – podczas wizyty na naszej stronie, pewne dane zbierane są automatycznie, jest to między innymi adres IP, typ przeglądarki czy system operacyjny
b. Dane zbierane, gdy chcecie skorzystać z usług naszego serwisu – gdy kontaktujecie się z nami za pomocą naszej strony internetowej poprzez formularz kontaktowy dane, które wówczas zbieramy to: adres e-mail oraz adres IP;  w celu skorzystania z naszych usług potrzebujemy takich danych jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail. oraz numer telefonu. Są one niezbędne w celu realizacji usługi, a odmowa ich podania, skutkuje brakiem możliwości jej wykonania i skorzystania z naszej oferty
10. Dane osobowe zbierane są tylko i wyłącznie w celu skorzystania z oferowanych przez nas usług tj. założenia konta i wykupienia abonamentu, jak również w celu ukształtowania treści umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej jej realizacji i dokonania rozliczeń z Użytkownikiem. Dane, które zbieramy automatycznie służyć będą personalizacji zawartości Serwisu i statystykom prowadzonym przez nasz serwis.
11. Zebrane dane osobowe zabezpieczone są przed wglądem osobom nieupoważnionych poprzez  (np. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji SSL)  
12. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest poprzez e-mail:  redakcja@mixportal.pl
13. Użytkownik ma prawo:    
a. Dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia
b. Sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
c. Do wniesienia sprzeciwu
d. Przenoszenia danych
e. Do bycia zapomnianym
f. Do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. UODO

14. Dane osobowe będą przechowywane na okres wykupienia abonamentu oraz przez okres roku, po jego wygaśnięciu (konto nieaktywne). Dane będą przechowywane również do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisu prawa (w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dot.umowy abonamentowej).  W przypadku marketingu bezpośredniego, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
15. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
16. Witryna używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika strony www.  Plik „cookie” zazwyczaj zawiera podstawowe informacje na temat nazwy strony www z której pochodzi, informację o tym jak długo będą istnieć na Twoim komputerze oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki z jakiej następuje połączenie ze stroną www.
Ciasteczka używane są najczęściej w celu optymalizacji procesu korzystania ze stron www, w celu gromadzenia danych statystycznych, w celu utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego oraz dostarczania użytkownikom treści bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Można je podzielić na sesyjne (tymczasowe, przechowywane na urządzeniu użytkownika do wylogowania lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz stałe (przechowywane przez czas określony przez parametr zawarty w plikiu cookie). Każdy użytkownik może ręcznie usunąć wszystkie lub wybrane pliki cookies.

Wyłączenie stosowania plików „cookies” może spowodować utrudniania związane z korzystaniem z niektórych usług.

INFORMACJA O PLIKACH „COOKIES”
1. W trakcie korzystania z usług w systemie informatycznym Użytkownika (lub Usługobiorcy) instalowane zostają pliki cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (lub Usługobiorcy) Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu
2. Pliki cookies wykorzystywane są przez Usługodawcę dla celów:
a. statystycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy (lub Usługobiorcy) Serwisu korzystają ze strony internetowej Usługodawcy, co umożliwia ulepszanie jej zawartości,
b. utrzymania sesji Użytkownika (lub Usługobiorcy) Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której ten nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
3. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym.
4. Użytkownik (lub Usługobiorca) może blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
5. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika (lub Usługobiorcy). Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą negatywnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Usługodawcy.
7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkowników (lub Usługobiorców) Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Słowniczek:
a. Administrator danych osobowych – Rafał Hankus Mix Invest; właściciel tej strony
b. Użytkownik – Ty
c. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016roku
d. Pliki cookies – niewielkie informacje, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i następnie zapisywane na urządzeniu, z którego korzystaliśmy podczas przeglądania stron internetowych (np. laptop, komputer)
e. Serwis – strona internetowa pod która Administrator prowadzi serwis internetowy

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Usługodawca z należytą starannością chroni przetwarzane dane osobowe stosując w tym celu odpowiednie środki zapewniając, że przetwarzane dane osobowe są zabezpieczane przed ich udostępnieniem osobą nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną.