OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
www.mixportal.pl


Drogi Użytkowniku,

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przepisy te wprowadziły wiele zmian oraz nałożyły na nas, Administratorów danych osobowych, nowe obowiązki, w tym m.in. obowiązek informacyjny. Chcemy zapewnić swoich klientów, że dokładamy wszelkich starań by chronić ich prywatność a bezpieczeństwo ich danych osobowych jest dla nas priorytetem.

Bardzo proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

• Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Rafał Hankus Mix Invest Żywiec ul. Fabryczna 1 NIP 5532051615 Regon 240798294

• Jak mogę się skontaktować w sprawie moich danych osobowych?
Kontakt możliwy jest drogą e-maiilową: iod@mixportal.pl
 
• Jakie dane przetwarzamy i jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania?
Aby użyć formularza kontaktowego wymagane dane osobowe to:
• Adres IP
• Adres e-mail

W celu założenia konta konieczne jest podanie następujących danych:
• Imię i nazwisko
• Adres e-mail

By wykupić abonament wymagane dane to:
• Imię i nazwisko
• Adres
• Adres e-mail

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest:
• Uzasadniony interes prawny Administratora, który polega na sprzedaży swoich usług w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
• W celach marketingowych, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a)
• Realizacja umowy oraz wykonania jej zapisów (art.6 ust. 1 lit.b)

Dane przetwarzane są tylko i wyłącznie przez pracowników naszej firmy, którzy działają na podstawie odpowiednich upoważnień oraz przez podmioty, które działają na nasze zlecenie w zakresie odpowiedniej umowy i z zachowaniem poufności.

• Komu powierzane są dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie w obszarach:
• Obsługi płatności
• Księgowości
• Usług IT
Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
• Twoje dane nie będą służyły do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,, o których mowa w art. 22 RODO.

• Jak długo Twoje dane będą przechowywane?

Dane, które zebraliśmy będą przechowywanie do momentu przedawnienia roszczeń z tytuły umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisu prawa (a w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy). Dane podane przy założeniu konta na stronie infomixtura.pl będą przetwarzane tak długo jak będzie ono aktywne, a w przypadku nie wykupienia abonamentu przez okres 1 roku. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

• Prawa osoby, której dotyczą:

• Prawo dostępu do swoich danych
• Prawo do sprostowania swoich danych osobowych
• Prawo do usunięcia danych osobowych
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
• Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych
• Prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych
• Prawo do przenoszenia danych
• Prawo sprzeciwu w szczególnej sytuacji (art. 21 ust. 1 RODO)
• Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego (art. 21 ust. 2,3 RODO)
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 ust. 1 RODO)
• Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych ( w przypadku art. 6 ust. 1 lit. a – cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

• Co w przypadku odmowy podania danych osobowych?

Dane osobowe pozyskiwane są w celu założenia konta na portalu www.mixportal.pl/ oraz wykupienia abonamentu na usługi oferowane przez ww.portal
W przypadku odmowy ich podania, niestety skorzystanie z oferowanych przez portal usług nie będzie możliwe.